Breaking

logo

Saturday, February 23, 2019

Upgrading Pengurus LEDMA Al-Farabi 2018-2019 (Wujudkan Kader Amanah nan Tangguh)

Upgrading Pengurus LEDMA Al-Farabi 2018-2019 (Wujudkan Kader Amanah nan Tangguh)

LEDMA Al-Farabi - Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang dimana atas karunia beru...

Saturday, February 16, 2019

Open House LEDMA Al-Farabi 2019 (Nuansa Sederhana dalam Balutan Keluarga)

Open House LEDMA Al-Farabi 2019 (Nuansa Sederhana dalam Balutan Keluarga)

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh LEDMA Al-Farabi - Syukron lillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunianya ber...

Sunday, February 10, 2019

LEDMA Al-Farabi Gelar Tabligh Akbar bersama Majlis Burdah Ar-Ridwan Nisa

LEDMA Al-Farabi Gelar Tabligh Akbar bersama Majlis Burdah Ar-Ridwan Nisa

LEDMA Al-Farabi - Assalamualaikum Wr. Wb segala puji bagi ALLAH sang maha membolak balikkan hati, tiada kata yang patut diucapkan selain b...

Sunday, February 3, 2019

Rihlah Dakwah AF Goes To Bromo (Tumbuhkan Jiwa Solidaritas dan Ukhuwah)

Rihlah Dakwah AF Goes To Bromo (Tumbuhkan Jiwa Solidaritas dan Ukhuwah)

LEDMA Al-Farabi - Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang dimana atas karunia beru...

Thursday, January 24, 2019

Pelantikan ORMAWA Masa Bakti 2018-2019

Pelantikan ORMAWA Masa Bakti 2018-2019

LEDMA Al-Farabi - Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berjalannya acara pelant...

Monday, January 7, 2019

MUKTAMAR XXXI Rekonstruksi Kepemimpinan dalam Berorganisasi guna Mewujudkan Generasi Islami yang Amanah dan Tangguh

MUKTAMAR XXXI Rekonstruksi Kepemimpinan dalam Berorganisasi guna Mewujudkan Generasi Islami yang Amanah dan Tangguh

LEDMA Al-Farabi - Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillahirabbilalamin Acara Muktamar telah usai dilaksanakan Puja dan puji syukur kehadira...

Sunday, December 16, 2018

LKMD XXXI, Mencetak Generasi Muda Berjiwa Pemimpin yang Amanah, Jujur dan Berkarakter Islami

LKMD XXXI, Mencetak Generasi Muda Berjiwa Pemimpin yang Amanah, Jujur dan Berkarakter Islami

LEDMA Al-Farabi - Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, tiada kata yang patut kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT. Yang dim...

Monday, December 3, 2018

Sekolah Peradaban Muslimah 2 di Kampus Multikultur bersama LEDMA Al-Farabi

Sekolah Peradaban Muslimah 2 di Kampus Multikultur bersama LEDMA Al-Farabi

LEDMA Al-Farabi - Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Apa kabar ukhti nan sholihah? Semoga kita semua tetap istiqomah dalam berdak...

Monday, November 5, 2018

PANDERBI Ke-31 Membangun Generasi Islami Masa Kini untuk Meraih Keistiqomahan Hati

PANDERBI Ke-31 Membangun Generasi Islami Masa Kini untuk Meraih Keistiqomahan Hati

LEDMA Al-Farabi - Assalamualaikum Wr. Wb segala puji bagi ALLAH sang maha membolak balikkan hati, tiada kata yang patut diucapkan selain be...

Friday, October 12, 2018

LEDMA Al-Farabi Peduli Palu Donggala

LEDMA Al-Farabi Peduli Palu Donggala

LEDMA Al-Farabi - Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang dimana atas karunia beru...

Monday, October 1, 2018

Indahnya Berbagi Bersama Anak Yatim Dalam Rangka MILAD Al-Farabi ke 30th

Indahnya Berbagi Bersama Anak Yatim Dalam Rangka MILAD Al-Farabi ke 30th

LEDMA Al-Farabi - Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, tiada kata yang patut kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT. Yang d...