Breaking

logo

Monday, January 4, 2021

MUKTAMAR ke XXXII "Revolusi Kepemimpinan Dalam Generasi Islami Yang Tangguh."

MUKTAMAR ke XXXII  "Revolusi Kepemimpinan Dalam Generasi Islami Yang Tangguh."

LEDMA Al-Farabi - Assalamualaikum wa Rohmatulloohi wa Barokaatuh. Alhamdulillahirabbilalamin atas kehendak-Nya acara MUKTAMAR ke XXXII dapat berjalan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW karena perjuangan Beliau yang telah mengantarkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benerang.


MUKTAMAR ke XXXII

Dalam hal ini kami melaporkan hasil keputusan dewan formatur MUKTAMAR ke XXXII Innalilahiwainnailaihirajiun 

Berdasarkan keputusan Dewan Formatur telah diputuskan pengurus inti LEDMA Al-Farabi periode 2020-2021 sebagai berikut:

1.  Ketua Umum : Jhohan Untung (Pend. Ekonomi)

2. Ketua 1 : Edo S. Andika (TI)

3. Ketua 2 : Mohammad Khorul Naim (Manajemen)

4.  Ketua 3 : Elok Laila Kumala (Akutansi)

5.  Ketua 4 : Alfa Wahyu Budianto (TI)

6.  Sekretaris 1 : Ahmad Saifuddin (TI)

7.  Sekretaris 2 : Insani Aprilia (PGSD)

8.  Bendahara 1 : Zulva Nirmalani Putri Lutfiyatul Mukarromah  (PGSD)

9.  Bendahara 2 : Lutfiyatul Mukarromah(PGSD)

Pelaporan LPJ

Pelaporan LPJ

Semoga pengurus yang terpilih dapat mengemban amanah dengan baik dan dapat menjadikan LEDMA Al-Farabi semakin jaya serta selalu memperjuangkan panji panji Islam di bumi UNIKAMA (khususnya) dan masyarakat (umumnya) 

Ilmu, Dzikir, Fikir, Amal

"BERSAMA MERAIH KEMULIAAN".

PI terdemisioner

Wassalamu'alaikum wa Rohmatulloohi wa Barokaatuh

Syukron Katsir, Admin LEDMA Al-Farab


Ketua Umum terpilih 

LEDMA Al-Farabi: Bersama Meraih Kemuliaan