Breaking

logo

Wednesday, April 10, 2019

Ada Yang Berbeda Dalam KASASI (Kajian Selasa Siang) Kali Ini

Ada Yang Berbeda Dalam KASASI (Kajian Selasa Siang) Kali Ini

LEDMA Al-Farabi - Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang dimana atas karunia berupa nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat islam. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. Pada tanggal 09 April 2019 Lembaga Dakwah Mahasiswa Al-Farabi mengadakan tasyakkuran dalam rangka khatamnya kitab yang digunakan dalam kajian selasa siang (KASASI). Tsyakkuran ini digelar tak lain bertujuan untuk mengharap barokah dari khatammnya kitab yang kita pelajari.  

Kajian Selasa Siang

Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi selaku guru yang mengampu kajian setiap selasa siang menuturkan “semoga kita senantiasa istiqomah untuk menuntut ilmu”. Sederhana saja tasyakkuran yang dikemas oleh teman-teman Al-Farabi yakni selepas kajian kita doa bersama kemudian pemotongan tumpeng dan makan bersama. 

Pemotongan Tumpeng
Suasana Makan Bersama 

Harapan kami tentu semoga stiap selasa jamaah kian bertambah dan yang telah mengikuti kajian semoga senantiasa diberikan keistiqomahan. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Syukron Katsir, Admin LEDMA Al-Farabi.

LEDMA Al-Farabi: Bersama Meraih Kemuliaan