Breaking

logo

Pengurus Masa Khidmah 1437-1438 Hijriyah / 2016-2017

Pengurus LEDMA Al-Farabi Masa Khidmah 1437 - 1438 Hijriyah sebagai berikut :

Pembina: Drs. H. Sulistyo, M.Ak
Dewan Syuro:

Ketua Umum: Yasim Al-Mukmin (Fisika)
Ketua 1: Maulidin Nabawi (Geografi)
Ketua 2: Imam Mustopa (PGSD)
Ketua 3: Zainatul Khasanah (PGSD)
Ketua 4: Rofiqi Ahmad R (Geografi)
Sekertaris 1: Hengki Adi S. (Matematika)
Sekertaris 2: Annisa Fadiastuti (Matematika)
Bendahara 1: Hidayah Erma K. (PGSD)
Bendahara 2: Wiji Bekti (B. Indonesia)

Semoga kepengurusan LEDMA Al-Farabi 1437 H - 1438 Hijryah / 2016-2017 dapat menjadi kepengurusan yang amanah, serta dapat melanjutkan risalah perjuangan Rosulullah Shollahu alaihi wassalam. Amiin Ya Rabbal Alamin