Breaking

logo

Monday, July 15, 2019

Ngalap Syafaat melalui Unikama Bersholawat

Ngalap Syafaat melalui Unikama Bersholawat

LEDMA Al-Farabi - Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang dimana atas karunia berupa nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat islam. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. Pada tanggal 15 Juli 2019 Universitas Kanjuruhan Malang bekerja sama dengan Lembaga Dakwah Mahasiswa Al-Farabi mengadakan kegiatan“Unikama Bersholawat bersama Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya”. Kegiatan   ini diadakan tak lain bertujuan untuk mengaharapsyafaat Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Unikama Bersholawat

Rangakaian kegiatan dimulai ba’dha isya’ yakni sekitar pukul 19.00. diawali dengan lantunan senandung sholawat oleh majlis “Jati Sumo Negoro” asuhan Habib Huein bin Muhammad Lutfi. Kemudian sekitar pukul 19.30 dilanjutkan dengan pembukaan acara. kemudian sambutan oleh ketua PPLPPT. Acarara selanjtnya yakni acara inti ialah mauidhoh khasanah yang disampaikan oleh Al Habib Jamal bin Toha Baagil (Khodimul Malis Ta’lim Wal Maulid Ar-Ridwan) . belus menyampaikan bahwa ada 4 hal yang  menyebabkan seseorang berbuat maksiat yakni pertama Dangkalnya ilmu kedua lemahnya iman ketiga tidak ingat mati dan yang ke empat ialah sebab makan yang haram.


Foto Jamaah
Tak lupa sesi mengabadikan moment di akhir acara sebelum panggung di bongkar bersama seluruh panitia. Semoga Universitas Kanjuruhan sennatiasa memberikan banyak kemaslahatan kepada ummat dan menjadi Universitas yang unggul tahun 2025. Akhiir kata semoga Al-Farabi dan seluruh jamaah senantiasa dalam naungan Allah SWT. Aamiiin.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Syukron Katsir, Admin LEDMA Al-Farabi

Panitia Al-FarabiLEDMA Al-Farabi: Bersama Meraih Kemuliaan