Breaking

logo

Sunday, November 8, 2015

Pembina

Pembina LEDMA Al-Farabi Masa Khidmah 1432 - 1433 Hijriyah / 2011-2012 sebagai berikut :
Pembina: Drs. H. Sholikhan, S.Pd, M.Si

Pembina LEDMA Al-Farabi Masa Khidmah 1433 - 1434 Hijriyah / 2012-2013 sebagai berikut :
Pembina: Drs. H. Sholikhan, S.Pd, M.Si

Pembina LEDMA Al-Farabi Masa Khidmah 1434 - 1435 Hijriyah / 2013-2014 sebagai berikut :
Pembina: Drs. H. Sulistyo, M.Ak

Pembina LEDMA Al-Farabi Masa Khidmah 1434 - 1435 Hijriyah / 2014-2015 sebagai berikut :
Pembina: Drs. H. Sulistyo, M.Ak

LEDMA Al-Farabi: Bersama Meraih Kemuliaan